Skip to main content
NYHETER

Vad är torrsumpsystem?

Alla Nortonmaskiner har torrsump. Vad är då torrsump?

Torrsumpsystemet bygger på att utsugskapaciteten (oljan upp till oljetanken) är större än matningskapaciteten på trycksidan (oljan som trycks in i motorn).
 Det innebär att oljan kommer lite ”stötvis” upp i oljetanken, du får alltså inte en jämn stråle med olja in i oljetanken. Med oljan följer även luft. Systemet bygger på att du inte ska ha överflödig olja lagrad i vevhus eller på annan plats i motorn, utan den sugs in till motorn från oljetanken. Motsats till torrsump är Våtsumpsystem betyder att olja lagras i motorn hela tiden, därför behövs heller ingen separat oljetank.