Skip to main content
NYHETER

Äppelboträffen tyvärr inställd

Tyvärr är Äppelboträffen inställd i år. Orsaken är naturligtvis corona, då flera inblandade i arrangemanget tillhör riskgruppen. 

För mycket länge sedan försvann träffen men Anders Haraldsson och Håkan Harrung plockades upp arrangemanget igen för arton år sedan. Efter nystarten har träffen alltså varje år arrangerats på Anders gård i sjutton år och årets träff hade därmed blivit den 18:e i rak följd sedan nystarten. 

Nu sätter corona återigen käppar i våra hjul, men även om klubbens aktiviteter i år kringskurits (enbart årsmötet har hållits och då enbart med förhandlingar utan sedvanlig övernattning) kan förhoppningsvis många medlemmar enskilt njuta av sina maskiner i det soliga sommarvädret. 

Kör säkert och njut av din Norton!