Skip to main content
årsmöte 2020NYHETER

Årsmöte präglat av coronatider

Lördagen den 13 samlades ett drygt 20-tal medlemmar för klubbens årsmöte. På grund av corona-restriktionerna var arrangemanget i år lite annorlunda än tidigare, eftersom årsmötet inte ingick i en medlemsträff.

Först avklarades ett extra årsmöte för att formellt godkänna revisorer, då vi sedan årskiftet stod utan sådana. De föreslagna revisorerna godkändes och hade i förhand föredömligt nog i förhand granskat räkenskaperna, vilket gjorde att det ordinarie årsmötet kunde godkänna styrelsens arbete under de gånga verksamhetsåret.
Allt är väl i klubben och ekonomin är också mycket god.

I år var inte många personval aktuella. Anders Planefeldt omvaldes som vice ordförande och som ny ledamot valdes Sture Hernerud i Nälden. Ny kassör föreslogs inte av valberedningen (Jarl Axelsson och Tord Ahlin), utan utses internt inom styrelsen vid ett första konstituerande sammanträde.

Monica Jönsson från Skåne, som är en av dem som förbereder nästa års internationella Nortonträff, berättade tillsammans med vår ordförande Klas Wejle kort om förberedelserna för den. Datum är den 11-15 augusti nästa år.

Efter årsmötet bjöds på rabarberpaj, vaniljsås och kaffe och vi fick möjlighet att ”prata motorcykel”. Naturligtvis avhandlades en hel del om corona-eländet också.  

Även om antalet deltagare under årsmötet var färre än normalt fanns flera intressanta maskiner på plats:

Dels fanns en helt ny Royal Enfield 650,

dels en helt unik Norton-maskin; en äkta Dunstall-Atlas från 1966.

Redaktören noterade även ett annat fint åkdon, Torsten Vesterlunds Corvette från 1959. Därtill fanns där flera fina Commando, Atlas och 650 SS i olika skepnader.

Efter en del ”hojprat” körde vi alla hemåt åt respektive bostadsort. Allt i förhoppningen att vi nästa år kan mötas såsom vanligt, helt utan restriktioner orsakade av corona. 

Väl mött då!