Skip to main content
NYHETER

Staffan Ericsson – In memoriam 17 december 1935 – 12 december 2022.

Staffan Ericsson har gått bort. Han skulle inom några dagar fyllt 87 år. Staffan var initiativtagare till att den nuvarande svenska Nortonklubben bildades 1982. Staffan var klubbens ordförande under åren 1982 till 1991 då Torsten Ahlin tog över. 

Staffan såg även till att vi kom igång med en egen tidning och att medlemmarna kunde teckna en förmånlig mc-försäkring i dåvarande Skandia med hjälp av Ingvar karlsson i Nossebro. Vi hade ett tag 4 redaktörer till tidningen men det var nog Staffan och Anne-Christine som fick dra det tyngsta lasset de första 10 åren. Anne-Christine hade även under många år ansvaret för medlems -och försäkringsfrågorna i klubben.

Vid årsmötet i Katrineholm förra året år 2022 firade klubben sitt 40-års jubileum med bl.a. middag på Djulö Herrgård. Den här gången var Staffan inte med  men Anne-Christine och sonen Anders var med vilket uppskattades mycket då många av medlemmarna varit vänner till familjen Ericsson i många år.

Tack! Vila i frid!

Toni Eklund    The Norton Owners Club of Sweden.