Skip to main content
NYHETER

Sommarens träffar

Äppelboträffen är tyvärr även den inställd.

Styrelsen tillsammans med respektive träffs organisatörer kommer att uppdatera informationen på hemsidan och i Facebookgruppen (The Norton Owners Club of Sweden) efter hand.

Träffarna hålls följande datum:

Skåneträffen 15-17 maj Tills vidare inställd

Årsmötet 13 juni kl 15.00

Äppelboträffen 10-12 juli Inställd

Vi uppmanar medlemmarna att även forsättningsvis hålla sig ajour via hemsidan och Facebookgruppen om träffarna.

Styrelsen genom Lasse Larsson