Skip to main content
NYHETER

Nytt om klubbförsäkringen

-Vi räknar med att säga upp avtalet med If rörande våra veteranförsäkringar, säger Bosse Storwall, ansvarig för försäkringsfrågor i styrelsen. 

Försäkringarna har varit enormt fördelaktiga och samarbetet med If har varit mycket bra under många år påpekar Bosse. Han tillägger dock att tiderna ändrats, bland annat genom helt ny prissättning och internets tillgänglighet:
-Idag finns på annat sätt än tidigare konkurrenskraftiga alternativ som inte kräver klubbens medverkan, bara några knapptryckningar bort på datorn.
Eftersom försäkringsverksamhet inte ingår i klubbens kärnverksamhet och då flertalet av klubbens medlemmar inte heller använder klubbförsäkringen, är det troligt att vi kommer att förändrar detta. 

Ytterligare information kommer på årsmötet då frågan tas upp som en punkt på dagordningen. Mer detaljerad information kommer naturligtvis även här på hemsidan och i klubbtidningens höstnumret.

Leave a Reply