Skip to main content
NYHETER

När kollade du din oljepump senast?

Våtsumpar din hoj snabbt?Alltså rinner oljan ner lite väl fort från oljetanken när din hoj inte startas under en vecka? Eller har du renoverat motorn utan att kontrollera oljepumpens skick? Svarar du ja på någon av frågorna ska du läsa kommande numret av vår klubbtidning extra noga, för där finns mycket bra och nyttig information om oljepumpen. Och hur du tar isär och renoverar den.

Pumpen är ju en del i motorn som ser till att oljan pulserar runt och smörjer där den ska. En pump fungerar också driftsäkert om den är i bra kondition. Mil efter mil. År efter år. Men självklart slits den över tid, vilket kan resultera i att våtsumpningen sker allt snabbare och dränerar oljetanken redan på några dagar eller en vecka.
Våtsumpningen som fenomen kommer du aldrig ifrån om cykeln står oanvänd länge, men om oljan rinner ner i vevhuset på kort tid ska du kontrollera pumpen.
Att förhindra våtsumpning med hjälp av vridbar kran är en vanlig lösning och fungerar ofta utmärkt. Detsamma gäller om du ställer båda kolvarna i högsta läge. Två sätt att lösa eller i alla fall reducera våtsumpningen till en acceptabel nivå Men är pumpen sliten eller skadad är det pumpen som ska åtgärdas, inte fenomenet våtsumpning. Och kom ihåg, är vevhuset fyllt ska man inte starta motorn eftersom trycket blir mycket högt vilket gör att man kan skada packboxen. Häll om oljan innan du startar!
Ett annat tillfälle då du bör kontrollera pumpenär vid en renovering. Framför allt efter ett haveri där metallflisor mycket väl kan ha vandrat runt med oljan, och så småningom skadat pumpen. Oftast glöms dock pumpen bort vid renoveringar. Köper du en hoj som har ”renoverats” ska du alltid fråga om också pumpen kontrollerats. Med ”kontrollerats” innebär att det ska ha gjorts av en fackman eller någon som verkligen kan pumpar och som kontrollerar genom att mäta den. Inte bara snabbtittar om delarna är oskadade! Ofta har den som renoverar nöjt sig med en okulära koll.
Om du ska åtgärda en skadad eller skev pump kan du alltså inte slipa för hand genom att gnida mot exempelvis en smärgelduk. Detta eftersom vi rör oss med toleranser på såväl tiondels som hundradels millimetrar!
För att komplicera saken ska tilläggas att det är skillnad på pumparna beroende på vilken modell den sitter på. Exempel på skillnader är att Commandon, Mercury och senare Atlas-exemplar har sex ingångar på drivskruven som sitter på vevaxeln och som driver pumpen. På encylindriga maskiner och tidigare Dominatorerna finns det bara tre. Ingången med sex kom runt 1968 i och med Commandons lansering.
Det är också stor skillnad mellan de olika pumparnas kugghjul och därmed deras effektivitet.
Mycket mer om pumpen, hur den kan renoveras och hur den fungerar kan du alltså läsa i kommande klubbtidning.