Skip to main content
NYHETER

Känner du till Norton 17C?

Nortons 500-kubikare 16H är tillsammans med 600-kubikaren Big Four fabrikens mest kända sidventilare. Mindre känd är modellen 17C. Inte konstigt då H står för ”Home”, alltså ”Homemarket”, medan C står för ”Colonial”, vilket betyder en maskin avsedd för kolonialmarknader det imperialistiska brittiska samväldet lagt under sig. 

Avmilitäriserad svensk så kallad ”ex-krigare”, årsmodell 1939. Samtliga maskiner till brittiska försvaret såldes med 1937 års bestyckning. En original maskin utrustad 16H eller Big Four så som den såldes till WD under kriget är idag värda stora summor i England. 

16H och 17C var snudd på identiska. Det som skiljer är främst att markfrigången är högre för C-, än för H-modellen. Tydligen räknade man med sämre vägar i kolonierna.

Till Sverige kom naturligtvis ingen 17H. Inte heller exporterade fabriken så många 16H hit, Norton var ju inte lika stort märke här i landet som BSA och Triumph exempelvis. Hur kommer det sig då att det trots allt finns en del 16H från främst 1930 och 1940-talet i Sverige? Svaret är att det brittiska försvaret efter 1945 sålde stora mängder av de maskiner man köpt in under kriget. En del av maskinerna målades om (svart är en fin färg!) och civiliserades av några försvarsanställda som armén, flyget och flottan (jodå, flottan hade också köpt en del 16H) av arbetsmarknadsskäl behöll efter fredens ankomst. Därefter såldes maskinerna, vilket även betydde export till Sverige. 

De före detta försvars-maskinerna är lätta att känna igen eftersom motorn är märkt med ett W (War Department) före motornumret. Att motor- och ramnummer oftast inte är detsamma på en ex-krigare, som dessa maskiner kallas, är helt i sin ordning. När maskinerna servades i de mobila serviceverkstäderna under kriget, skulle saker ske snabbt och så rationellt förhållandena tillät. Därför, om motorn plockades ur ramen, hölls ram och motor inte samman, utan vandrade oftast i olika riktning. Att den lagade eller servade motor som sedan placerades i ramen då hade annat nummer än ramen, spelade mindre roll i sammanhanget.

De flesta av ex-krigarnas motorer var specificerade efter 1937 års bestyckning. 

Uppgifterna om hur många sidventilare Norton sålde under kriget varierar beroende på vilka källor man läser, men antalet ligger i spannet 80 000-115 000 maskiner. (Som jämförelse kan nämnas att BSA:s M20 verkar ha sålts i det dubbla, källorna pratar om 160 000-200 000 maskiner.)


Model 17C från 1926, hämtad från Norton, The Complete Illustrated Norton History

16H tillverkades mellan 1921-1954. Big Four mellan 1908-1954 (två olika motorstorlekar.) Hur många man tillverkade av Model 17H är okänt, men troligt är att en del maskiner i alla fall såldes till Sydafrika.