Skip to main content
årsmöte 2019NYHETER

Årsmötet i text och bild

Solen lyste varmt över sommarens årsmöte. Och det uppskattades. Det garanterat regnfria vädret innebar nämligen nästan rekord vad gäller deltagare; fyrtio medlemmar närvarade under förhandlingarna. Tillsammans med ytterligare medföljande personer innebar det att ett drygt femtiotal personer kom till årets träff i Djulö.

Nyvald och avgående ordförande

Under förhandlingarna avtackades Per Gädd som varit ordförande sedan 2012. Även till de övriga styrelseledamöterna och redaktören riktades varmt tack, då klubbens verksamhet är mycket stabil. Exempelvis är ekonomin god och välskött. Antalet medlemmar är fortfarande cirka ett tusen personer.

Som ny ordförande valdes veteranen Klas Wejle som varit styrelseledamot många år och tidigare fungerat som sekreterare och ansvarig för medlemsregistret.

Två nya medlemmar valdes in för att ersätta avgående Catharina Alsterberg och Per Gädd. De nyvalda är Bo-Inge Andersson som varit medlem sedan tidigt 1980-tal, samt Toni Eklund som med sitt medlemsnummer 2 är en av dem som var med och startade klubben.

I valberedningen avgick hans Jönsson och ersattes av Jarl Axelsson. De flesta deltagarna kom på sin Norton och äldst bland dem var en Flat tanks Model l8 från 1928. Cykeln var i fantastiskt skick och ägaren körde den till årsmötet. Vanligast var naturligtvis, som vanligt, Commando, men den som inventerade parkeringen såg även andra encylindriga maskiner. Några Atlas och Dominator 99 fanns också representerade. Andra äldre engelska maskiner samt italienska skönheter fanns också på plats. Därtill några bilar och moderna hojar.