Skip to main content
NYHETER

Visst känner du igen Norton-logotypen?

Vad många dock inte vet är att de flesta stora företags logotyper kontinuerligt ändras. De moderniseras. De flesta av oss märker det inte, inte förrän vi ser de olika versionerna sida vid sida.

Ett välkänt exempel innan vi tittar på Nortons logotyp är oljebolaget Shell. Så här ser några (!) av dem ut:

Ett annat är datorföretaget Apple. Den första detaljerade bilden med Newton under äppelträdet skapades 1976, men ersattes redan året därefter. Från och med 1977 gällde nämligen den randade färgglada versionen som i sin tur ersattes av en tredje version 1998

Som du ser är det en tydlig trend att göra logotyper tydligare och enklare.

Även Nortons logotyp har ändrats. Du ser de olika versionerna nedan under texten. Den  senaste versionen skapades på uppdrag av Stuart Garner, ägare av Norton motors och den som idag har kontroll och äganderätten över mc-namnet Norton.

Ursprungligen var Norton-namnet skrivet med versaler i en slags art nouveau-stil, och återfinns i minst tre versioner. Du ser också dem här nedan.
Grunden till den idag välkända logotypen med det omslutande N:et, skapades av James Nortons dotter Ethel runt 1913. Den användes första gången på broschyrer 1914 och på finns återgiven på motorcyklar första gången året därefter, 1915.