Skip to main content
NYHETER

Vad får man för en Norton nu för tiden?

Redaktören bevakar Nortonannonser på bland annat Blocket.
-Jag kontaktar alla som annonserar om en Norton i syfte att få information dels om skicket, dels om priset. Hoppas även att säljaren så småningom vill berätta vad hen sålde maskinen för. 
Redaktören gör detta för att skaffa underlag om priser såväl här hemma i Sverige, som i exempelvis Storbritannien och på eBay.

-Därför är det toppen om du som ska sälja eller som nyss sålt en maskin ger mig info om detta, säger redaktör Camenius. Telefon och mail finns i medlemstidningen.