Skip to main content
NYHETER

Två Nortonklubbar i Sverige?

Vår klubb startade 1982. Beslutet togs under försommaren på en träff på Häljanäs camping i Långasjö i Småland.
Men vad många inte vet är att det faktiskt gjordes ett försök att starta en Nortonklubb redan våren 1969. Via information i SMC-bladet och även i en ”blänkare” i en av generalagenten Rådhes Commando-annonser i MC-Nytt, ville Åke Larsson från Finspång, locka Nortonintresserade till en träff utanför Finspång på sensommaren. Klubben hade då startats under våren och nu hoppade man via träffen på ett tillskott på medlemmar.
Så här rapporterade man lite senare i SMC-bladet:

”Norton Owners club of Sweden strävar vidare i sin nu fyra månader gamla tillvaro. Det har varit lite trögt i starten, vilket kanske beror på den lågmälda informationen. I vinter skall man dock råda bot för detta genom att skicka ut informationsbrev till i första hand nortonägare i SMC”…

Artikel ifrån SMC

”När NOC hade sin andra träff i september i Finspång, var det bara en liten del av alla nortonägare i Sverige som kom till träffplatsen Var fanns alla ni andra? 
Bland dom som kom märktes Thomas Ullman, Västerås, med sin verkligt fint restaurerade International -58. Ove Pettersson Stockholm, med en Commando -69 med en Colin Seeley lättmetalltank vilken rymmer 23 liter. Några Dominator och Atlas i fint skicka fanns också på plats. Den modell som var mest representerad var dock Commando. Deltagarna fick en angenäm afton som till största delen bestod av utbyte av erfarenheter av Norton. Men kvällen gick fort och på söndagen begav sig nortonägarna hem igen, fast beslutna att träffas snart.”

I en intervju för tio år sedan uppgav Åke Larsson att klubben tynade bort efter cirka 7-8 år, detta efter att som flest rymt ett tjugotal medlemmar. En artikel om både denna klubbs historia och vår egen, kommer i höstens nummer. 
-Du som har information eller bilder om den första klubben eller från nuvarande klubbens första år får gärna kontakta mig. Telefon och mailadress finns i medlemsbladet, säger säger nuvarande redaktören Lasse Camenius.