Skip to main content
NYHETER

Redaktören vill ha Commando-material

Höstnumret är snart tryckt och hamnar troligen hos medlemmarna andra veckan i november (om Posten sköter sig). Även detta nummer är på hundra sidor.
Planeringen för vårnumret är därför redan igång. Redaktören söker sedan en tid aktivt efter material om framför allt Commando.
-Jag har inplanerade material om encylindriga och om Dominator-maskiner, men om Commando är det tunt i nuläget. Är därför mycket intresserad av uppslag eller insänt material om just Commando, säger han.
-Självklart är jag tacksam för allt material som skickas in, även om encylindriga och Dominatorer! Jag vill därför uppmana medlemmar att höra av sig, säger redaktören som faktiskt får in mycket lite från medlemmarna.
-Det som kommer är sådant jag själv uppmanat medlemmar att bidra med, exempelvis efter att jag sett en fin eller intressant maskin på nätet eller på en träff. Spontant insänt material kommer mycket sällan! Det är synd eftersom det finns så mycket intressanta maskiner (…eller intressanta personer) som jag inte känner till!
-Drömmen är att medlemmar hör av sig och i god tid säger att ”jag kommer att skicka dig material” och berättar om det och när det kommer. Därtill verkligen skickar det, avslutar redaktören.
Du som vill ha kontakt med Lasse, vår redaktör, har både telefonnummer och e-postadress i tidningen.