Skip to main content
NYHETER

Norton har ekonomiska bekymmer

Norton Motorcycle har finansiella svårigheter och är idag satt under förmyndarskap.

Efter flera år av framgång saknar Norton, enligt sina revisorer, tillgångar nog för att säkra en fortsatt verksamhet och utveckling. Enligt revisorerna är man idag helt beroende av bankers och långivare fortsatta och ökade ekonomiska stöd. Detta enligt en revisorsrapport.

Norton Motorcycle ägs av Stuart Garner som också är företagets vd. Garner köpte rättigheterna till Norton 2008 från den då amerikanske ägaren.

Bland de senaste frågorna finns en obetald skatteskuld på 300 000 pund.

Som ett led i att lösa den finansiella krisen, startade Stuart Garner nyligen en ”crowd-funding” (möjlighet för ”vem som helst” att låna ut vilken summa som helst) för att få in en miljon pund. Man hoppades då att många Norton-intresserade, med små summor tillsammans, skulle låna företaget en miljon. Kampanjen stoppades dock redan efter en timme, då en ensam långivare dök upp och lånade Norton Motorcycle den önskade summan.

Norton har under senaste tiden lanserat en rad olika specialutrustade modeller som tillverkats i begränsat antal. Troligen ett sätt att nå bland annat samlares och märkesintresserades intresse och på så sätt få in pengar vid sidan av den traditionella försäljningen av exempelvis modellen Commando. Man har även satsat stort på kostnadskrävande tävlingsverksamhet.

Källor: The Guardian och Leicestershire News

Nortons ägare Stuart Garner vid den maskin som skymtades i James Bondfilmen Skyfall.