Skip to main content
NYHETER

James Norton ställd inför krigsrätt under första världskriget

Att bli arresterad av tsarryska officerare och därtill ställd inför krigsrätt i sitt eget arbetsrum borde vara det märkligaste som någonsin hände James Norton.

James Norton till vänster.

Bakgrunden är att tsarrysk militär besökte Norton inför en stor motorcykel-order till ryska försvaret under första världskriget. Så här berättade James Nortons dotter Grace i en intervju nästan 75 år efter den märkliga händelsen inträffade: 

”Vad jag vet blev pappa ställd inför krigsrätt i sitt eget arbetsrum. En rysk officer hade tagit upp en ritning och var på väg ut ur rummet med den. Pappa rörde då vid hans ärm och sa;
”Jag måste be om den där.”.
Eftersom han tagit sig friheten att röra vid en rysk officer, blev han direkt arresterad av de andra, även om han också ganska direkt blev frikänd av dem.”

Händelsen ledde nu inte till några större intermezzon, utan blev mest till ett muntert minne för hela familjen, enligt James Nortons dotter. Och Norton fick sin order, dock inte på sin för ändamålet framtagna militärmodell, utan ryssarna ville ha en snarlik modell utrustad med en Big Four motor på 633 kubik.

De ryska exemplaren skulle utrustas med treväxlad Sturmey Archer låda med extra låg förstaväxel, helt inkapslad kedja istället för rem, två par fotpinnar (varav ett par långt fram för att trötta förare skulle kunna sträcka på benen under färd), extra hög markfrigång, nioliterstank, ökat utrymme mellan däck och skärmar samt förbättrat rullager. Samtliga exemplar skulle målas grå-gröna.


Bild från ryskspråkig manual som Nortonfabriken tog fram, och som skulle medfölja leveransen av militärmaskiner till Ryssland. Cyklarna producerades, men de levererades aldrig. Bilden hämtad från Norton, the Complete Illustrated History.

Blev då några producerade? Jodå, enligt dåtida facktidningar vet vi att produktionen var i full gång på senvintern 1917, men någon leverans blev det inte. Ryska revolutionen och separatfreden med Tyskland kom emellan. Vad vi trots allt vet är att en rad exemplar en tid fanns lagrade i brittisk hamn, för att så småningom annonseras ut (trots allmänt exportförbud!) hos en återförsäljare för 82 pund. Annonserna erbjuder ”direkt leverans” och kan betyda att enstaka exemplar trots allt såldes.

Men till Ryssland kom ingen.