Skip to main content
NYHETER

Internationell Nortonträff i Holland

Bild från träffen i Bremen 2015

Årets internationella Nortonträff arrangeras i Nederländerna. Datum är 20-24 juni, vilket betyder att intresserade svenskar som åker dit, inte kan fira midsommar i Sverige.
Träffen arrangeras i Kampen, strax norr om staden Swolle och cirka åtta mil från Amsterdam.
Mer detaljerad information om träffen finns på engelska Nortonklubbens hemsida samt på www.kwc-kampen.nl.