Skip to main content

Eftersom klubben saknar revisorer behöver styrelsen utlysa ett extra årsmöte vilket arrangeras under Skåneträffen, lördagen den 16 maj. Klockslag meddelas i vårens nummer av klubbtidningen. (Med stor sannolikhet i början av eftermiddagen.)
Valberedningen har redan förslag till revisorer, men de måste, för att allt ska gå formellt korrekt till, väljas vid ett årsmöte.
Välkommen till Skåneträffen och till en kort trevligt extra årsmöte.